O Nas

„Celem Spółdzielni Socjalnej jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Celem Spółdzielni Socjalnej jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i zawodowa.”

Historia powstania i działalności spółdzielni

 • Listopad 2005 - zebranie założycielskie Spółdzielni Socjalnej „KONAR” w Tarnobrzegu. Spółdzielnię założyło 7 osób mających status osób bezrobotnych, którzy automatycznie stali się członkami założycielami.
 • 28-12-2005 - Spółdzielnia uzyskuje wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS
 • 04-01-2006 - Spółdzielnia uzyskuje numer REGON i NIP
 • 3-07-2006 - Faktyczne rozpoczęcie działalności spółdzielni - otwieramy „NASZ” BAR przy ulicy Waryńskiego 7a w Tarnobrzegu - spółdzielnia uzyskuje pierwszy przychód oraz podpisuje umowy o pracę z członkami spółdzielni.
 • 2008 – Wygrany przetarg i podpisanie umowy o przygotowywanie i dostarczanie posiłków dietetycznych dla SP Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Tarnobrzegu, współpraca przez kolejne 5 lat
 • 2007-2008 - Współpraca z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (otrzymanie pierwszej pomocy finansowej z zewnątrz - w postaci grantów na rozwój i modernizację działalności Spółdzielni,
 • 2009 - Otwarcie punktu gastronomicznego w budynku RARR S.A.
 • 2008 - 2012 - Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu całego województwa podkarpackiego i ościennych (m.in. z Fundacją Akademia Obywatelska – podpisanie umów na świadczenie usług cateringowych w ramach projektów realizowanych przez Fundację, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie – świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie
 • 2011 – Realizacja projektu „Aktywni społecznie” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011.
 • Kolejne lata naszej działalności to rozwój spółdzielni, zdobywanie nowych klientów, podpisywanie kolejnych umów ze szkołami, przedszkolami na terenie miasta Tarnobrzeg oraz okolic
 • Lipiec - sierpień 2012 - przeprowadzka do nowego (większego) lokalu przy ulicy św. Barbary 1, otwarcie baru „Domowe Jadło”
 • 2014 – dostarczanie posiłków do szkół na terenie gminy Samborzec i gminy Gorzyce

Czym się zajmujemy?

 1. Produkcja wyrobów garmażeryjnych:
 • Sprzedaż posiłków w barze „Domowe Jadło”
 • Dostarczanie posiłków do domów i firm na terenie miasta - usługa na telefon
 1. Organizacja imprez okolicznościowych zarówno w barze jak i u klienta
 2. Usługi cateringowe
 • Obsługa cateringowa szkoleń, bankietów
 • Dostarczanie posiłków do szkół i przedszkoli
 • Posiłki regeneracyjne dla firm

Zarząd Spółdzielni

Aneta Englot - Prezes Zarządu
Krzysztof Patrzyk - Z-ca Prezesa
Małgorzata Jagielska - Z-ca Prezesa