Kontakt

Spółdzielnia Socjalna KONAR
Ul. Św. Barbary 1
39-400 Tarnobrzeg
NIP 867-21-13-967

Tel. 15/822-12-76

sskonartbg@gmail.com